Ansatte ved Orkel AS ble hedret med MedaljenKari Moe (nr. to fra venstre) og Leif Haugum (nr. to fra høyre) fikk Medaljen og blomster for lang og tro tjeneste gjennom 30 år ved Orkel AS.

Steinar Bakken (til venstre) og Bjarne Sivertsvik (til høyre) har jobbet i Orkel i henholdsvis 38 og 46 år! 

 

De har fått Medaljen for lenge siden, men fikk nå et maleri for markering av overgang til pensjonisttilværelsen. 

Daglig leder Jarl Gjønnes stod for overrekkelsene.


Les mer om Orkel AS