Anita Solland har fått Medaljen for lang og tro tjenesteDet var ordfører Asbjørn Birkeland som stod for overrekkelsen av Medaljen og diplom til Anita Solland. 

 

Les mer om Presanghuset