Grethe Jensen ble hedret med Medaljen.Grethe Jensen har jobbet som menighetssekretær i Salemkirken i 33 år og sluttet ved siste årsskifte ved fylte 70 år.
Salemkirken er en del av Pinsebevegelsen i Norge.
Det var pastor Einar Nymoen som stod for overrekkelsen i formiddagsgudstjenesten foran ca 150 gudstjenestedeltakere. 


Les mer om Salemkirken i Sandefjord