Else Marie Fanghol har fått Medaljen for lang og tro tjenesteDen som har bidratt med 30 års innsats for samme arbeidsgiver, fortjener heder. Derfor er Medaljen for lang og tro tjeneste en utmerkelse som verdsettes høyt både av giver og mottaker.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet. 
 
Medaljen ble delt ut av fagsjef Anne Britt Jensen og administrerende direktør Trond Lars Nydal ved en sammenkomst på Hotel Union i Geiranger. Else Marie Fanghol som er bosatt i Molde, ble takket for den gode innsatsen som er lagt ned i årenes løp. Sparebanken Møre har røtter tilbake til 1843 og er i dag arbeidsgiver for om lag 380 personer i Møre og Romsdal. 
 

Les mer om Sparebanken Møre