Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik og tradisjonsrik anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som søker om tildeling. 

Produseres av Det Norske Myntverket

Medaljen ble innstiftet i 1888 og er blant de eldste medaljene som fortsatt er i bruk i Norge. Den produseres av Det Norske Myntverket med like stor presisjon som verdifulle samlemynter og Nobels fredsprismedalje.

Medaljen er i sølv med et nasjonalfarget bånd på grønn bunn. På forsiden vises den romerske seiersgudinnen Victoria. På baksiden vises en laurbærkrans og i feltet i midten graveres navn på mottakeren samt årstall for tildelingen. 

Historikk

Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet i en tid preget av endringer. Industri ble startet og nye produkter så dagens lys. Produktene ble ofte premiert med medaljer. Norges Vel tildelte allerede medaljer innenfor sine områder som landbruk og husflid og ble nå oppfordret til også å belønne "lang og tro tjeneste" i arbeidslivet.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon med over 200 år bak seg som samfunnsbygger og nyskaper. Med næringsutvikling som metode, utvikler Norges Vel prosjekter som realiserer livskraftige lokalsamfunn både nasjonalt og internasjonalt.