Presseomtale av Medaljen

aktuellsikkerhet.no: Hedret for lang og tro tjeneste

Brødrene Heine og Pål Wang er i dag tildelt Norges Vel fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste i Nokas.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 947 91 970

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Postboks 115, 2026 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739