Presseomtale av Medaljen

bolaks.no: Norges Vels medalje til Hallstein Utskot

Hallstein Gunnar Utskot ble hedret med tildeling av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste for sine 30 år i AS Bolaks.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739