Presseomtale av Medaljen

bygg.no: Hedret for lang og tro tjeneste i Hellvik Hus

Nylig kunne Helge Larsen og Terje Mydland motta Norges Vel Medaljen for lang og tro tjeneste i Hellvik Hus.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 947 91 970

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Postboks 115, 2026 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739