Presseomtale av Medaljen

bygg.no: Hedret for lang og tro tjeneste i Hellvik Hus

Nylig kunne Helge Larsen og Terje Mydland motta Norges Vel Medaljen for lang og tro tjeneste i Hellvik Hus.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739