Presseomtale av Medaljen

eikernytt.no: Hedersmedalje til to eikværinger

Hanne Gro Halvorsen, bosatt i Vestfossen og Kjell Arne Grini, bosatt i Krokstadelva, er tildelt Norges Vels medalje for 30-års lang og tro tjeneste i TESS.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739