Presseomtale av Medaljen

fauske.kommune.no: Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje til Frank Zahl For lang og tro tjeneste i 40 år

Det var en stolt enhetsleder for vei, vann og avløp (VVA) i Fauske kommune, Frank Zahl, som i dag mottok Medaljen for lang og tro tjeneste - etter 40 år i Fauske kommune. Også kona Ann Mari Zahl var tilstede under høytideligheten ved Frank sin arbeidsplass.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739