Presseomtale av Medaljen

fosna-folket.no: Heder til kontinuitetsbærere

Tre medarbeidere hos CTM Lyng AS i Vanvikan har fått Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 947 91 970

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Postboks 115, 2026 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739