Presseomtale av Medaljen

hadeland.no: Ida har jobbet på Røysumtunet i 30 år

Ida Bjerke fikk Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739