Presseomtale av Medaljen

hadeland.no: Medaljer for lang og tro tjeneste

Røysumtunet var samlet til førjulsfest da flere ansatte ble hedret for henholdsvis 10, 20, 30 og 40 års innsats.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739