Presseomtale av Medaljen

horecanytt.no: Heder på Hotel Ullensvang

Det er en tradisjon på årets juleavslutning på Hotel Ullensvang at ansatte blir hedret for lang fartstid. I år mottok Kjell Inge Gussiås og Geir Midtun Norges Vel-medaljen og diplomet for lang og tro tjeneste. Også andre ble hedret for lang fartstid på hotellet, i tillegg til at tre ble satt pris på etter å ha tatt fagbrev.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739