Presseomtale av Medaljen

laagendalsposten.no: Fikk medaljer for lang og tro tjeneste

Oddrun Hoffart Ulland og Trygve Aasen er tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste på Flesberg Regnskapskontor på Lampeland.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739