Presseomtale av Medaljen

osogfusa.no: Fekk overrekt Norges Vel-medalje

Anny Samnøy og Karin Berge har begge fått overrekt Norges Vel-medalje for lang og tru teneste i Fusa kommune.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 947 91 970

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Postboks 115, 2026 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739