Presseomtale av Medaljen

pd.no: Kim hedret for lang og tro tjeneste i olja

Kim Thanh Hai Duong Hauge ble feiret for sin tjeneste i norsk oljeindustri.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 947 91 970

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Postboks 115, 2026 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739