Presseomtale av Medaljen

pd.no: Kim hedret for lang og tro tjeneste i olja

Kim Thanh Hai Duong Hauge ble feiret for sin tjeneste i norsk oljeindustri.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

phone +47 64 83 20 00

e-mail norgesvel@norgesvel.no

contact Bråteveien 200, N-2013 Skjetten

address Bråteveien 200, 2013 Skjetten

fabric Org.nr.: 965208739