Man kan enten scanne søknad og sende på e-post til norgesvel@norgesvel.no , eller fylle ut søknaden elektronisk og signere med BankID. Man kan også sende søknaden som post.