Mottaker av Medaljen kan ha en eierandel på inntil 33 prosent.