Ja, kravet er at personen det søkes for har vært ansatt i minst 50 prosent stilling i minst 30 år.

Har arbeidstaker jobbet mindre enn 50 prosent i en periode grunnet uførhet eller sykdom, godkjennes dette dersom vedkommendes stilling utgjør mer enn 50 prosent.