Man kan søke om Medaljen til arbeidtakere som har gått av med pensjon så lenge kravet om minst 30 års tjenestetid før pensjonering er oppfylt.