Skatteetaten henviser til Finansdepartementets skatteforskrift § 5-15-1 og Lignings-ABC 2014-2015 når det gjelder beskatning av Medaljen for lang og tro tjeneste:

Skattefrihet for gaver inntil 8 000/12 000

Skattefrie gaver etter vilkår for ansattes tjenestetid i bedriften (25, 40, 50 eller 60 år) gjelder beløp inntil 8000 (eller 12 000 om det er en gullklokke med inskripsjon). Benyttes andre runde år for tjenestejubileum, kan gaver ved disse anledningene gi grunnlag for skattefritak. Forutsetning er at jublileum er over 25 år og at beløpsgrensene holdes, f.eks etter 30 års tjenestetid i bedriften.  Men da kan det ikke gis skattefri jubileumsgave både etter 25 og 30 år.

Skattefrihet for gaver fra arbeidsgiver inntil 3 000

Skattefrie gaver etter vilkår for jubileumsår for bedriften (har bestått i 25 år eller antall år eller antall år delelig med 25), ansatt fyller runde år (50, 60, 70, 75, 80) - eller ansatt går av med pensjon etter minst 10 års ansettelse i bedriften.

Skattefrihet for gaver fra arbeidsgiver inntil 4 500

Skattefri gave etter vilkår for jubileumsår for bedriften når denne har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50.

Les mer om Finansdepartementets skatteforskrift § 5-15-1
Gaver kan gis etter flere av disse alternativene i samme år. Les mer om dette i Lignings-ABC 2014-2015