Nei, Medaljen for lang og tro tjeneste er en hedersbevisning som ikke skal beskattes.

Les mer om beskatning av Medaljen