>> Søknadsskjema Medaljen for lang og tro tjeneste - bokmål (word) (DOC, 119KB)

Wordfilen lastes ned og fylles ut på egen maskin. Søknaden må skrives ut og signeres av to personer før det returneres til oss på e-post eventuelt sendes som post.

E-post norgesvel@norgesvel.no

Postadresse Norges Vel, Bråteveien 200, 2013 Skjetten
 

>> Søknadsskjema Medaljen for lang og tro tjeneste - digital signering med BankID

Skjemaet fylles ut elektronisk og signeres digitalt med BankID. Du må ha kodebrikke eller BankID på mobil for å benytte denne tjenesten. Vær oppmerksom på at et fåtall banker ikke støtter bruk av BankID til digital signering.


Søknadsfrist er normalt den 15. hver måned med forsendelse den 15. måneden etter.