>> Søknadsskjema Medaljen for lang og tro tjeneste - digital signering med BankID

Skjemaet fylles ut elektronisk og signeres digitalt med BankID. Du må ha kodebrikke eller BankID på mobil for å benytte denne tjenesten. Vær oppmerksom på at et fåtall banker ikke støtter bruk av BankID til digital signering.


>> Søknadsskjema Medaljen for lang og tro tjeneste - bokmål (word) (DOC, 119KB)


Wordfilen lastes ned og fylles ut på egen maskin.

Søknaden må skrives ut og signeres av to personer før det returneres til oss på e-post eventuelt sendes som post.

E-post norgesvel@norgesvel.no

Postadresse Norges Vel, Postboks 115, 2026 Skjetten

 

Søknadsfrist er normalt den 15. hver måned med forsendelse den 15. måneden etter.