Feiringen av ansatte oppfattes som svært positivt både i bedriften og utad. Medaljen står dessuten som et symbol på at bedriften har lykkes med å skape en arbeidsplass som har vært utfordrende og interessant over lang tid.

Når arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.

Det er arbeidsgiver som søker om tildeling av Medaljen for sine ansatte, og står for overrekkelsen. Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Gå til søknadsskjema her

Søknadsfrist er den 15. i hver måned
Medaljen sendes ut den 15. i måneden etter.